Apkārtējā vide

Subaru pats ražo elektrību

2018. gadā Subaru pārskatīja savu vides politiku un izvirzīja mērķi – līdz 2030. gadam samazināt rūpnīcu globālos izmešus par 30 procentiem. Īstenojot minēto mērķi, Subaru Gummas rūpnīcā ir uzbūvējis saules enerģijas parku. Ražotne sāks darboties 2020. gada martā, tās plānotā jauda ir 5000 MW gadā.
Šī saules enerģijas parka iniciatīva ir kārtējais solis uzņēmuma ceļā, lai īstenotu vērienīgo Tochigi Furusato Denki programmu, kuras mērķis ir panākt, lai atjaunojamo elektroenerģiju uz vietas ražotu tās patērētāji.

Atkritumi neatstāj rūpnīcu

Subaru rūpnīcas ir „nulles atkritumu rūpnīcas”, kas nozīmē, ka atkritumi tiek apsaimniekoti un izmantoti ražošanā. No plastmasas izgatavo durvju un salona paneļus, no stikla ražo jaunu stiklu, pārtikas atkritumus izmanto par mēslojumu, bet pāri palikušos atkritumus par kurināmo.

Lafajetas rūpnīca ASV bija pirmā, kas mainīja atkritumu apsaimniekošanas kārtību jau 2004. gadā.

Pārstāvji rūpējas par atkritumu pārstrādi

Kopš 2012. gada visi Subaru pārstāvji Japānā darbojas vienotā tīklā, kas nodrošina, lai visi atkritumi tiktu pārstrādāti. Ar sadarbības partneru palīdzību visi pārstāvji nodrošina, lai neviens pārstrādājamais materiāls neietu zudumā.