Atruna

Subaru Latvija dara visu iespējamo, lai apkopotu šo tīmekļa lapu saturu un nodrošinātu to regulāru atjaunināšanu. Tomēr tās ir paredzētas tikai, lai sniegtu nesaistošu vispārīgu informāciju, un tās nevar aizstāt detalizētus īpašus padomus, kas palīdzētu potenciālajam pircējam pieņemt lēmumu. Aprakstīto automobiļu tehniskie dati un aprīkojums ir uzskatāmi tikai kā piemēri." Šādi tehniskie dati un aprīkojums var atšķirties, īpaši atkarībā no valsts, kurā automobiļi tiek pārdoti. Tie var tikt mainīti jebkurā laikā.

Jūs saņemat saistošu un aktuālu informāciju par mūsu automobiļu tehniskajiem datiem, aprīkojumu un parametriem tikai no sava pilnvarotā izplatītāja. Subaru Latvija negarantē, ka informācija šajās lapās ir vienmēr atjaunināta, pareiza, pilnīga vai pieejama. Ja mēs atsaucamies uz trešo pušu vietnēm (saitēm), Subaru Latvija neuzņemas atbildību par šo lapu saturu. Apskatot uzziņu informāciju, tā vairs nav Subaru Latvijas informācija.

Tādēļ trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem var tikt piemēroti atkāpes noteikumi, jo īpaši attiecībā uz datu drošību. Subaru Latvija arī atsakās no jebkādas atbildības par saistītajiem pakalpojumiem, jo īpaši, lejupielādējot failus, ko Subaru nodrošina Subaru Latvijas tīmekļa lapās.

 

Autortiesības

Visi teksti, attēli un citi tīmekļa lapās publicētie darbi ir aizsargāti ar autortiesībām, kas pieder Subaru Latvija, ja vien nav norādīts citādi. Jebkura satura kopēšana, izplatīšana, glabāšana, izplatīšana, pārraidīšana, reproducēšana vai pārsūtīšana bez Subaru Latvijas piekrišanas ir aizliegta.

 

Cenu informācija

Šajā vietnē norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās aptuvenās cenas un laiku pa laikam var mainīties. Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas vai novirzes. Katrs mazumtirgotājs ir neatkarīgi atbildīgs par savu cenu noteikšanu. Lūdzam sazināties ar vietējo Subaru izplatītāju, lai pārliecinātos, ka automobili var pasūtīt atbilstoši Jūsu vēlmēm.