Forester 2022

ĀRPUSE

ĀRPUSE

FORESTER PIEDĀVĀ DAUDZ FUNKCIJU, KAS ATVIEGLO DZĪVI

Platie aizmugures durvju sliekšņi palīdzēs ērti aizsniegt uz automobiļa jumta novietojamo bagāžu. Sliekšņi atrodas durvju iekšpusē, tāpēc tu nenotraipīsies, pat ja automobilis būs netīrs. Protams, automobilī netrūkst ne dažādu nodalījumu mantu glabāšanai, ne glāžu turētāju, turklāt aizmugures sēdekli var ērti nolocīt no bagāžas nodalījuma puses.

360° PANORĀMA

Cascade Green Silica

22FORESTER_green.png

UZMANĪBAS CENTRĀ FUNKCIONALITĀTE

Forester e-Boxer piedāvā daudzas funkcijas, kas atvieglo dzīvi. Platie aizmugures durvju sliekšņi palīdzēs ērti aizsniegt uz automobiļa jumta novietojamo bagāžu. Sliekšņi atrodas durvju iekšpusē, tāpēc tu nenotraipīsies, pat ja automobilis būs nošķiests. Protams, automobilī netrūkst ne dažādu nodalījumu mantu glabāšanai, ne glāžu turētāju, turklāt aizmugures sēdekli var ērti nolocīt no bagāžas nodalījuma puses.

interjera detaļas
interjera detaļas
interjera detaļas

ATRODI TUVĀKO
PĀRSTĀVNIECĪBUAtrodi tuvāko pārstāvniecību vai servisu, lai saņemtu ekspertu atbalstu un pieteiktos izmēģinājuma braucienam.